søndag 1. mars 2015

/ Tidsplan Review 1Tidsplan for gjennomganger av Startbox neste uke finner dere her!

lørdag 28. februar 2015

mandag 23. februar 2015

/ Infomøte for studenterVelkommen til info-møte for studenter om evalueringsprosessen for master-programmet i arkitektur

Tid: Fredag 27. februar kl. 12.15-13.00
Sted: Mellomrommet, 3 etg
Masterprogrammet i arkitektur gjennomfører i løpet av våren 2015 en bredt anlagt evalueringsprosess. Andre del av prosessen, 16. og 17. mars vil ha et spesielt fokus på studentenes opplevelse av studieforløp og læringskvalitet.
På møtet vil bakgrunn og intensjon med prosessen bli presentert og hva slags planer som er lagt i forhold til studentperspektivet.


Aktuelle spørsmål er blant annet:


• Arkitektfagets praksis og forståelsesramme er i endring. Er vi kunnskapsmessig og strukturelt i takt med vår tids utfordringer?
• Hvordan er sammenhengen i studieforløpet? Er den eksisterende studiestrukturen fortsatt en god ramme?
• Hvordan kombinere og balansere mangfold og kjernekunnskap?
• Hvordan kan vi forsterke og tydeliggjøre vår faglige og pedagogiske profil?
• Gjør opptakskriteriene at vi går glipp av mange potensielt gode søkere?
• Er karakterer et brukbart evalueringsverktøy for transformative læringsprosesser? 

Mange takk. 
Med vennlig hilsen Kristoffer og Studentrådet!


 

/ Coaching i dag

Om ikke alle har fått det med seg, finner dere lister med tidspunkt for hver enkelt gruppe for coaching i dag på tavla inne på tegnesal 313!

torsdag 19. februar 2015

onsdag 18. februar 2015

/ Coaching på mandag

På mandag starter coachingen, og det hadde vært fint om alle kan ta noen minutter å tenke over disse spørsmålene:

1) Hva forventer jeg av coachingen?
2) Hva ønsker jeg å få ut av coachingen?

Det vil bli hengt opp lister om når din gruppe skal ha coaching innen torsdag. 
Hvis dette tidspunktet ikke passer må dere selv finne en gruppe å bytte med, og deretter korrigere listen før helgen.

Hvis dere har spørsmål kan dere kontakte coachen deres på tlf.
Mathias: 993 81 298
Anette: 472 65 946
Mari: 974 02 115