tirsdag 16. mai 2017


Kjære ark6 studenter!

For en spennende tid… Unge arkitekter fra vårt fakultet vinner Campuskonkurransen , solen skinner, 17. Mai rett rundt hjørnet og det skjer utrolig mye spennende på studioene nå.
Selv om dere er muligens for sliten til å merke det , har de fleste prosjektene nådd et nivå der kombinasjonen av kritisk masse av ideer, prioriteringer og viljen fører til spennende arkitekturdiskusjoner .
Tar dere en liten pust i bakken 17. Mai slik at dere får reflektert litt over det og samlet energi og glede for den siste uken.
Lykke til

Steffen

mandag 15. mai 2017

ATH C i Magazinet

Det har vært noen spørsmål om ATH C må være med i Magazinet, da dette ikke er en del av ark6.

Dere kan selv velge om denne teksten skal med, men vi ønsker at dere tar det med. Målet med Magazinet er å oppsummere semesteret og grunnutdanningen for dere selv.

fredag 12. mai 2017

Info om magazinet

Hei,

det har vært en del uklarheter rundt Magazinet, så her kommer en liten oversikt:

Magazinet skal inneholde:

1) Hjemmeoppgaven Hvordan prosjektere du? 
Denne ligger nå  HER .
Excel-arket er litt vanskelig å lese, men scroll bortover for å finne flere spørsmål/svar.

2) Generelle arkitektur diskusjoner og referanser.
Hvis dere har hatt noen underveis i semesteret. Det trengs ikke produseres noe spesifikt til magazinet. 

3) Skissebok (milepæler) kommentert med analyser 
Dokumentering / pdf og /eller foto fra prosjekteringsmøtene og gjennomgåelsene. Eventuelt viktige avgjørelser i prosjektet som dere har dokumentert underveis.

4) Oppsummerende artikkel fra Lesesirkel 
Den teksten som dere produserte til lesesirkel i felleskap

5) Utdrag av din PORTFOLIO som dokumenterer de første tre årene av arkitekturstudiet og en kort refleksjon/oppsummering  av grunnutdanningen
Det er her det meste av arbeidet til Magazinet ligger. Velg ut noen prosjekter som viser din utvikling gjennom studiet, og skriv en kort refleksjoner over din læring i løpet av de tre første årene. 

Hvis dere ønsker å skrive en mer personlig refleksjon, så trenger man ikke å legge denne i Magazinet, men send den som en separat pdf, og merk den med navn og privat refleksjon. (eks TheaAndreassen_privatrefleksjon.pdf)

6) Dokumentasjon av ark6 prosjektet (nedskalert A3)
Denne kommer inn i Magazinet i runde 2. Denne delen skal ikke leveres til 16. mai.

7) Dokumentasjon av FORM&FARGE oppgavene. ATH C oppgaven (blir ikke vurdert på nytt)
Igjen, dette er arbeid dere allerede har gjort, så bare legg inn teksten. Denne trenger heller ikke å passe inn i Magazin-formatet, så ikke bruk tid på det.


Første versjon av Magazinet skal leveres 16. mai, på Blackboard, innen 22:30. (Her blir det lagt mest vekt på innhold, ikke utseende. Det kan dere fikse når dere har litt mer tid)
Denne kommer Geir, Steffen og Thea til å se på.

Andre versjon skal printes og legges ved plansjen, samt sendes digitalt til Blackboard 31. mai, innen 22:30.  Her skal dere legge ved pdf'en dere sendte til sensor, og dere har mulighet til å fikse litt på layout/ resten av innholdet hvis dere ønsker det.
Denne kommer faglærere, samt sensorer til å se på.

Kanskje du tenker, "Hva er Blackboard?!" Det er NTNU's nye it's learning. Dere skal også levere pdf'en til sensor her, så dette er også en sjekk at alle kommer inn/får til å levere. Logg inn med NTNUbruker og passord her: https://ntnu.blackboard.com/ . Ikke tilgang? Gi beskjed ASAP!

Magzinet er et testprosjekt, og den vil ikke dra vurderingen av et prosjekt ned. Den kan derimot være med på å vippe et prosjekt i en positiv retning.

 Linken til Magazinet ligger HER.

Spørsmål/uklarheter? Vi kommer rundt på salen nå!Link til veiledningslister

Det ble nevnt på referansemøtet at linken til veiledningslistene var vanskelig å finne. Nå ligger den her på bloggen, i toppmenyen. Nå ligger det en del veiledningslister ute for neste uke, og flere kommer.