torsdag 30. oktober 2014

// assitentstillinger


// oppstart ark6ark6 2015 starter opp mandag  9.2. kl 10.15 . Vi kommer tilbake med program etter hvert.

torsdag 5. juni 2014

Hvordan prosjekterer du nå?


Vi nærmer oss slutten av semsteret og vil gjerne ta opp tråden fra introkurset med spørsmålet: Hvordan prosjekterer du nå? Håper at dere tar dere tid til å fylle ut undersøkelsen på nytt .

Lenken til undersøkelsen finner dere her.  Takk for din deltakelse.

søndag 1. juni 2014

tidsplan sensur

veiledende tidsplan sensur

Det er satt av 45 min sensurgjennomgåelse for hvert prosjekt/gruppe.

15 min / Studentene presenterer prosjektet
5 min / Spørsmålsrunde
15 min / Sensor kommenterer
5 min / Lærerene kommenterer
5 min / Sensor oppsummerer
Dette er et veiledende oppsett for tidsbruk i forbindelse med sensurgjennomgåelsen;
dvs at oppklarende spørsmål o.l kan stilles underveis

mer info i sensurheftet

tirsdag 27. mai 2014

/ SITAT TIL SENSUR

”Dersom en omtale (sensur)skal ha noen nytteverdi, må den balansere mellom en diskusjon av prosjektets mer eller mindre åpenbare kvaliteter og en kritisk analyse som tar for seg det potensialet som ikke er fullt ut realisert. Dermed kan den provosere frem en innsikt som kan påvirke fremtidig praksis.”

Michael U. Hensel , AHO i Arkitektur N 0309