mandag 20. mars 2017

Farger og Materialer

Denne uken er det fasade som står i fokus, og målet er å tenke på bygningen fra utsiden og inn. Hvordan forholder KAM seg til byggene rundt?

Oppgave 1:


Lag en Modell av prosjektet ditt i skala 1:500/A3 etter vedlagt utsnitt. I denne modellen skal du nå vise en abstraksjon av fasader i omgivelsene og hvordan dere vil arbeide med farger og materialer i deres prosjekt.

Oppgave 2:


Lag en viktig detalj/oppriss av dette samspillet fra et sted dere synes er viktig. Dette skal vises i en collage i 1:5/A3. Oppgaven har som mål å vise samspillet av farger og materialer på detaljnivå. Det er også et poeng å forme utsnittet / detaljen som et velkomponert bilde.

Inspirasjon

Det har vært utlsyt en arkitektkonkurranse til en ny arkitektskole i Aarhus, og Vargo Nielsen Palle, ADEPT og Rolvung & Brøndsted Arkitekter vant. 


 

Les mer om prosjektet HER. 
På denne siden ligger også juryens begrunnelse som du finner HER.

Dere kan finne mer informasjon om hvert prosjekt på http://afasiaarchzine.com.


lacaton & vassal HER


 
big HER


 
Vargo Nielsen Palle, ADEPT, and Rolvung og Brøndsted Arkitekter HER


torsdag 16. mars 2017

Veiledningslister

Hei!

Her kommer veiledningslistene. Disse vil bli oppdatert fortløpende.
Legg inn gruppenummer på ønsket tid/veileder.


Veiledningslistene finner du HER

torsdag 9. mars 2017

Tidsplan for Review 1

Nå ligger tidsplanen for Review 1 på Wiki HER


Vi kjører gjennomganger tirsdag, onsdag og torsdag  på salen. Presentasjonen foregår digitalt (PDF, ppt) slik at alle kan følge med - alle presentasjoner  legges inn i servermappe 170314 Review 1 og merkes med gruppenavn først.

Hver gruppe har totalt 30 min til presentasjon og tilbakemeldinger. Bruk derfor tiden deres (ca 10min) godt, slik at det også blir tilstrekkelig med tid igjen til diskusjon. Hold fokus på hva som er det viktige i akkurat deres prosjekt, og se på dette som en øvelse i å formidle idè, intensjon og prosjekt tydelig. 

Vi oppfordrer klassen til å følge med på gjennomgåelsene til alle gruppene. Kom gjerne med kommentarer og delta i diskusjonen.

Forslag til dokumentasjon:

/ oversikt over prosjektet
/ arkitektonisk intensjon (diagrammer, kort tekst, storyboard..)
/ projeksjonstegninger (situasjonsplan, planer, snitt, fasader  (åpen-lukket , tung-lett, materialitetsidé )
/ model(ler)
/ illustrasjoner og diagrammer som forklarer  
sirkulasjon, funksjonsfordeling, uttrykk, konstruksjon   med mer og som kan støtte forståelsen av projeksjonstegningene

Vil bare minne om at intensjonen med gjennomgåelsen er etableringen av en plattform for videre prosjektering. Legg derfor opp presentasjonen slik at dere får tilbakemeldinger og diskusjoner som kan gi dere trygghet i forhold til veien videre. Det er ikke nødvendig med en dokumentasjon og forklaring av alt dere har gjort.

Vi i lærerteamet gleder oss veldig til tirsdag.onsdag 8. mars 2017

NORDIC FORELESNING LAGT UTForelesningen til Eskild Andersen og Bjørn Olav Susæg fra NORDIC er nå lagt ut å wiki.

Brukerundersøkelser fra Leuthenhaven


Resultatet fra brukerundersøkelsene gjennomført av studentene i ark6 i februar 2017 finner du HER og fra 2015 (noen flere svar :) HER

tirsdag 28. februar 2017

Gjennomganger / Prosjekteringsmøte

Nå ligger det en tidsplan og opphengsoversikt  for prosjekteringsmøtet på wiki HER.

All informasjon om ulike gjennomganger i løpet av semesteret kan dere finne ved å gå på
wiki --> 2017 KAM --> 17 Gjennomganger.