onsdag 11. april 2018

fredag 6. april 2018

Utopier for Gløshaugen

I to dager har studentene i ark6 jobbet med utopier for Gløshaugen 2118




torsdag 5. april 2018

Forelesning og seminar ved Spacemaker

Espen Haugen og Ruben Schmidt Mällberg fra Spacemaker.ai (eiendomsteknologistartup) gjester ark6 i dag for en forelesning , workshop og seminar.




fredag 9. mars 2018

Gjesteforelesning om Tiller VGS

I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune (stor takk ftil Roger Nordahl) kunne vi gjennomføre et spenennde seminar som ga oss innbikk i den nyskapende tidligfase prosessen rundt nye Tille VGS.

Takk til Roger Nordahl fra Trøndelag fylkekommune, Rosan Bosch fra Rosan Bosch Studio, Astrid Seeberg fra Arkitema og Merete Ihler fra ÅF.

onsdag 14. februar 2018

Ark6 tegnesalene - makeover

Med stort engasjement har studentene i 3året gitt tegnesalene en skikkelig makeover - det som en del av workshop "rom, lys &farge" i regi av Kine Angelo og Alex Booker. Takk for fantastsisk innsats.


torsdag 8. februar 2018

REFLEKSJON

Hvis dere har dødtid der dere venter på maling eller materialer, så husk å skrive refleksjonsnotatet til TenkeBoka.

Dette skal inneholde målsetting for undersøkelser av lys, farge og/eller rom. Hva ønsker dere å oppnå? Hva ønsker dere å eksperimentere med?

Leg gjerne med bilder av før / etter. Dokumenter prosessen.


Mot slutten av semesteret skal vi refletere over hvilke effekter (positive og negative ting, oppdagleser underveis, hva man har lært av det etc..). Hva har vi lært av dette?

Dette må være klart til åpningen på tirsdag.





onsdag 7. februar 2018

ARK6 saler - extreme makeover


Det skjer spennende ting på salen ! Vi gldere oss til å se resultatet !