mandag 2. november 2009

arkitektur 6 _ våren 2010 assistentstillinger

Følgende assistentstillinger utslyses med forbehold om godkjenning ved fakultetet. Genrellt ønskes det flere kvinnelige søkere

Søknadsfrist 20.11.

2 miljøagenter

veiledning og forberedelser av undervisning knyttet til satsning på miljø og ressurs i ark6

1 adobe_assistent


deltakelse i undervisning fra februar til juni 2010.
hovedsak knyttet til ADOBE CS3.


1 DAK_assistent


deltakelse i undervisning fra februar til juni
hovedsak knyttet til archicad, revit og sketchup og ikke minst oppfølging av VECTOR WORKS

1 tilrettelegger


praktisk tilrettelegging av undervisning, veiledning, ut stilling og enkel drift av nettsider (ingen forkunnskap nødvending)

Stillingen lønnes som læringsassistenter med ca 60 timer totalbelastning. Søkere må ha fullført arkitektur 6.

Gleder meg til et samarbeid med dere.

Søknader til Steffen.Wellinger@ntnu.no