onsdag 15. januar 2014

/ Hvordan prosjekterer du?

I kommende arkitektur 6 vil det rettesfokus mot prosjekteringsmetoder; både generelt, for prosjekteringsgruppene og hver enkelt student.
Som utgangspunkt for denne prosessen ønskervi derfor at dere reflekterer over deres egen tilnærming til enprosjekteringsoppgave.
”Hvordan tar jeg tak i en arkitektoniskproblemstilling – hvordan prosjekterer jeg?”
I forbindelse med introdagene i ark6 i februar har vi satt opp et verksted hvor dere skal presentere kort (3-5 min)deres plattform og erfaringer. Ta gjerne med noe skisser/tegninger eller andre illustrasjoner (analogt). 
Videre har vi laget et anonymt spørreskjema som dere blir varsel om dere har regisrert dere på faget.
Ta kontakt med oss om dere lurer på noe.