torsdag 3. juni 2010

tidsplan sensur og inndeling av salene


finner dere her
Husk å forklare frem for å beskrive prosjektet i den muntlige/digitale presentasjonen.
Lykke til
Steffen

Gratulerer


Da har alle levert pdf til sensor - supert. Vi mangler bare killerimage fra gruppene
1 6 11 17 (fikk ikke åpnet) 20 21 , men det haster ikke før over helgen.

Haster: Torget er snart fullt!

Akkurat nå er det 230mb med ledig lagringsplass på Torget!
Når serveren nærmer seg full, går hastigheten kraftig ned, og når det er fullt så sier det seg sjøl hva som skjer.

Bruk noen minutter på å få sletta eller krympa en del filer. Det vil lønne seg!


Asbjørn

Kommentar til mulig nedleggelse av Stavne ReBygg

Med stor bestyrtese nådde nyheten om mulig nedleggelse av Stavne Rebygg oss onsdag kveld. Som samarbeidspartner over de siste årene har vi blitt godt kjent med det mangfoldige og viktige arbeidet ReBygg gjør på mange områder.

Gjennom sitt arbeidet med gjenbruk av byggematerialer og komponenter har ReBygg alltid vært forut sin tid og også blitt lagt merke til i nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Miljøgevinsten av ReBygg`s virksomhet går dermed langt utover den konkrete virksomheten. I tillegg til miljøgevinsten har bevaring av bygningskomponenter også en antikvarisk verdi som er vanskelig å måle i konkrete budsjetter.
Som jeg selv kunne oppleve ved flere anledninger knyttes dette også opp mot en inspirerende arbeidstrening – dette er imponerende.

Arkitektutdanningen ved NTNU har nå i flere år samarbeidet med Stavne KF og spesiell med ReBygg. Over 150 studenter fra Bachelor- og Masterutdanningen har hatt direkte prosjekteringsoppgaver knyttet til ReBygg . Samarbeidet har gitt en god ramme for et undervisningsopplegg og studentprosjekter.
Det viktigste med samarbeidet er dog en tydelig holdningsendring hos studentene og lærere i forhold til gjenbruk og en mer bærekraftig tilnærming til bygging. Denne endringen i profesjonsetikken utløses av den spesielle kombinasjonen i ReBygg, nemlig kombinasjon av teknisk bærekraft (gjenbruk) og sosial bærekraft (arbeidstrening). Hvis byggebransjen skal oppnå de miljømål som stiles mot oss trenger vi flere aktører som ReBygg som samarbeidspartnere, inspirasjon og forbilder.

En nedleggelse vil ikke bare fjerne dette unike tiltaket men også være et stort prestisjenederlag for alle som ønsker å utvikle Trondheim til en miljøby. Jeg føler meg derfor rimelig sikker på at alle ansvarlige politikere ikke vil kunne ta en slik avgjørelse.

Gleder meg til det videre samarbeid med Stavne ReBygg i de kommende årene.

Mvh

Steffen Wellinger

Hjelp til Stavne

Vi har fått nyheten om at Stavne ReBygg skal legges ned i et styremøte i dag torsdag kl 1300. De trenger nå vår støtte - om dere har tid så sendt en kort støttemail til kenneth.urdshals@trondheim.kommune.no så snart som mulig.
Steffen

tirsdag 1. juni 2010

killerimage

for å kunne presentere deres prosjekter i etterkant ønsker vi til innleveringen torsdag også en jpg utgave av deres "killerimage" i format 1200/800 pixel. Takk for hjelpen og lykke til

litt avkobling?

student assistent høsten 2010

Institutt for byforming og planlegging søker fortsatt 2 studentassistenter for å jobbe i hoved sak med kurset arkitektur 5, høsten 2010. Ta gjerne kontakt med Markus

søndag 30. mai 2010

veiledning steffen mandag

pga streiken i barnehage/skole vil steffen være tilgjengelig fra kl 1500 mandag.