onsdag 24. mars 2010

tirsdag 23. mars 2010

påskenøtt


Arkitekthjelpen og CityManager arrangerer påskekonkurranse der vi utfordrer arkitektstudentene til å være med på å videreutvikle Trondheimsdiamanten, eventuelt se på alternative og mer robuste løsninger. Trondheimsdiamanten er en enkel festivalbod som er lett å lagre, enkel å montere og som kan settes sammen til større strukturer. Utfordringer med diamanten slik den er i dag, er blant annet møblering og utnyttelse av plassen pga de skrå flatene. Innspill fra konkurransen vil bli brukt videre i en workshop neste semester.

Informasjon om Diamanten og sketchup-modell kan lastes ned her, og en Diamant i fullskala vil stå på Stripa under diplomgjennomgangene 24. og 25. mars.

En jury med medlemmer fra Arkitekthjelpen, City Manager og fakultetet vil kåre vinneren/e. Total premiesum er 1000 kr.

Send ditt forslag (en A3 side) på mail innen 9.april kl 14.00

veiledning med Jan Støring utgår 23.3.


dessverre