fredag 21. januar 2011

introdag data mandag 31.1. v/ Pasi AaltoVG1-Breidablikk på Valgrinda

09:15 - 10:00 Data for arkitektstudenter
En liten introduksjon til data som verktøy og hvordan arkitektstudenter kan utnytte mulighetene til å lære seg digital prosjektering på skolen.
10:15 - 11:00 Skissering på data i 2D og 3D
Rask konseptutvikling er avhengig av å kunne skissere ut ideer og kommunisere disse effektivt. Ved hjelp av data kan vi få nye muligheter og mer variert feedback fra arbeidet. Vi ser på Sketchbook Pro/Designer og SketchUp som eksempler.
11:15 - 12:00 Prosjektering på data
Et blikk programmer som er spesialutviklet til arkitektbruk med mål om samle all prosjektdata på en plass og gi de nødvendige verktøy for å prosjektere, dele og organisere. Vi diskuterer hvilke muligheter og utfordringer ligger i å prosjektere på data.
12:00 - 13:30 Lunsj
13:30 - 14:15 Analyse og output
Vi kan undersøke vårt eget prosjekt på stadig mer avanserte måter. Mulighetene for å analysere et digitalt prosjekt er større idag enn noen gang. Vi kan gjøre anslag på avanserte konstruksjoner eller energiforbruk på en formiddag, mens vi lager realistiske animasjoner om hvordan prosjektet ser ut på kvelden.
14:30 - 15:15 Parametrisk prosjektering og prefabrikasjon
Når arkitektur slutter å være bestemte former og geometri, men heller blir et system av relasjoner, hvilke muligheter får vi og hvordan lager vi denne arkitekturen? Parametrisk design kombinert med evolution-algoritmer, sensorer og datastyrte roboter.
15:15 - videre Avslutning med diskusjon, spørsmål og kommentarer.

prosjekteringsgrupper


Mail gruppesammensetning med mailadresser og mobilnummer til Fredrikke så snart dere har det klart. Husk tre studenter og ta kontakt om dere lurer på noe. Samtidig er vi også interessert i å komme i kontakt med klassekontaktene.