lørdag 8. mars 2014

DAKstatus


Hei!

3D:Modell

Archicads: Fila kan lastast ned frå Wikien.
Revit: Ei gruppe har igjen modellen, leverast mandag. Me deler linken på wiki ASAP.

Teamwork-fil:
Archicad: Daniel har ikkje anledning til å vere der neste freDAK, men vil på mandag 17. mars gå gjennom Teamwork.

Tutorial:  http://www.youtube.com/watch?v=g5Aa8eR6KQ8

Revit: Ei gruppe manglar Teamwork-oppsett, dette kan vi fikse fredag.
Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=wVT74tW2zn0


Daniel & Johnfredag 7. mars 2014

High comfort - low impact

Som en videreføring av bærekraft diskusjonen i går har vi nå lagt ut "High comfort - low impact" under forelesninger på wiki. Boken er skrevet av Transsolar som et miljø  av verdens mest avanserte klimaingeniører.


Bilde viserer en installasjonen cloudscpaes fra Bienalen 2010 i samarbeid Tetsuo Kondo.

torsdag 6. mars 2014

Dagslysseminar tirsdag

Dagslys – Usunne hus – Energi og vår helse

Ett av kriteriene for usunne hus er i følge WHO mangel på dagslys. Helseaspektet er en tungtveiende grunn bak kravet til dagslys i bygninger – jo mer, desto bedre, for et helsefremmende klima. Med god dagslysplanlegging kan vi også redusere bygningers energibruk kraftig.

Tema for seminaret er:
«Bedre daglysplanlegging gir mer energieffektive og helsefremmende hjem og arbeidsplasser»

Tid:     Tirsdag 11. Mars, kl. 12.50 (registrering fra kl. 12.50 til kl. 13.05)
Sted:     NTNU, Gløshaugen. Sentralbygget, Auditorium S5

Program:

Kl. 12.50                     Registrering

Kl. 13.00                     Åpning og innledning    
                                   Gjermund Sjøsåsen, seksjonsleder for lysdesign, ECT AS

Kl. 13.05                     Lys & Helse
                                   Lars Bylund, professor, Lys og Energi

Kl. 13.40                     Dagslys og arkitektur
Øyvind Aschehoug, professor em. 

Kl. 14.15 – 14.30        PAUSE

Kl. 14.30                     Glass og dagslys
                                   Sverre Tangen, Glass & Fasadeforeningen

Kl. 14.45                     «Mitt arkitektliv med dagslyset».
Sivilark. Jan Støring, Trondheim

Kl. 15.15                     Belysningskvalitet – dagslys, kunstig belysning og styring ENERGI
                                   Gjermund Sjøsåsen, seksjonsleder for lysdesign, ECT AS

Kl.15.30                      Oppsummering og avslutning

                                   Gjermund Sjøsåsen, seksjonsleder for lysdesign, ECT AS

onsdag 5. mars 2014

REVER & DRAGE

Welcome to Guest Lecture • REVER & DRAGE
TOPIC; About humor/seriousness
Time: Thursday, March 6. at 03.15 pm
Place: Auditorium H3, Main administration building, Gløshaugen