mandag 25. januar 2016

/ Hvordan prosjekterer du?

Photo: Jans Canon

Hvordan prosjekterer du?

I kommende arkitektur 6 vil det rettes fokus mot prosjekteringsmetoder; både generelt, for prosjekteringsgruppene og hver enkelt student.

Som utgangspunkt for denne prosessen ønsker vi derfor at dere reflekterer over deres egen tilnærming til en prosjekteringsoppgave.

”Hvordan tar jeg tak i en arkitektonisk problemstilling?”

I forbindelse med introdagene i ark6 i februar har vi satt opp et verksted hvor dere skal presentere kort (3-5 min) deres plattform og erfaringer. Ta gjerne med noe skisser/tegninger eller andre illustrasjoner (analogt). Som forberedelse for oss og dere ønsker vi at dere fyller ut spørreskjemaet som dere finner HER. (anonymisert)

Ta kontakt om dere lurer på noe.

Steffen