onsdag 22. april 2015

/ Skisser workshop overgangerHer finner dere en samlet pdf av alle skissenen dere lagde på workshopen "Urbant landskap" med Margrethe

mandag 20. april 2015

/ Veiledning

Dere må gjerne benytte dere av min veilederkapasitet på deres prosjekter, selv om dere ikke har fokus på eller spørsmål knyttet til brukerperspektiv. Jeg sparrer gjerne med deres på alt fra konsept, detaljløsninger til hvordan komme videre! Min neste veiledningsliste er lagt ut for fredag 24.april, fra 9-11.

Silje :)

/ Peer pinup og Review 3

Neste uke er det tid for en gjennomgang igjen. Siden det ikke er så lenge siden sist Review, samt at det er TRANSark seminar på torsdag, kjører vi et 2-dagersopplegg denne gangen. Vi synes det fungerte fint med Peer pinupen sist gang og kjører derfor samme opplegg på tirsdag. Nytt denne gangen er at lærerteamet vil være tilstede denne dagen både for å få en statusoppdatering på prosjektene og for å kunne gå inn i diskusjoner. Dere har også mulighet til å huke tak i oss om dere har konkrete spørsmål til en spesiell. Vi har forsøkt å bytte litt på gruppesammensetningene, slik at dere diskuterer med en anne gruppe denne gangen.

I løpet av tirsdagen vil vi at alle gruppene formulerer 2 spørsmål/tema som dere ønsker å diskutere på MINIreviewet på onsdag. Legg disse spørsmålene i mappen "spm til review3" på Torget innen kl. 16 tirsdag. Dette for at vi kan se fort igjennom hva det er mest behov for.

Onsdag kjører vi 2 paralelle sesjoner; den ene på Mellomrommet og den andre på salen. Lærerteamet deles da i to og hvert prosjekt får 15 minutter til å diskutere sine 2 spørsmål/tema. Da er det viktig at vi alle er korte og konsise så vi får mest mulig ut av gjennomgangene. De gruppene som har diskutert sammen på tirsdag, vil også være i samme gruppe på onsdag.

Vi håper og tror at dette blir en fin form på Review 3, som heller ikke tar alt for mye av deres tid!

Planer finner dere på wiki her:

Tidsplan tirsdag 21.april - Peer Pinup
Plan diskusjonsgrupper
Tidsplan onsdag 22. april - MINIreview

ps: vi tar en pause på tirsdag for å gå på presentasjon av særkursene kl. 12:15-14:00 .