torsdag 13. mars 2014

Brukermedvirkningsmateriale

Bilder, tegninger, videoer, plansjer etc legges i mappa

   \\felles.ansatt.ntnu.no\ab-stud\Kurs\Ark6\Brukarmedvirkning (på datasalen eller VPN)

så fort som mulig!

Streiftur A Lansering torsdag kl 1900 - studio BETA


tirsdag 11. mars 2014

Parkeringskjeller


Vi har nå fått tegninger av parkeringskjeller som ligger på wiki 

Onsdag Brukermedvirkning

NB! Vi starter på tegnesalen kl 0915 !
Ta med klær for å være ute en stund.

HUSK KAMERA !!!!! Gjerne med opptaksmuligheter
Bildene dere tar skal og leveres videre til forskningsprosjektet rundt brukermedvirkning, dvs ta masse bilder og video.

Kan noen sende en liste på de som skal vekk (ifm turistforeningen) til Truls.stangeland ætt ntnu.no ?

3D-filer

Hei!

No er fila for Revit også lagt ut. Det manglar eit område, men dette kan me importere på fredagen :-)

PS: Fila for Archicad er no fiksa.


mandag 10. mars 2014

Romprogram

Minner om at arealene bør tolkes som arealer, fremfor å tro at alle funksjonene trenger sine egne konkrete rom. Skift til engelsk og snakk om "space" før dere deler opp i "rooms".


(wiki > home > uke 11)