torsdag 13. mars 2014

Brukermedvirkningsmateriale

Bilder, tegninger, videoer, plansjer etc legges i mappa

   \\felles.ansatt.ntnu.no\ab-stud\Kurs\Ark6\Brukarmedvirkning (på datasalen eller VPN)

så fort som mulig!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar