fredag 21. februar 2014

Uke 9

Tusen takk for en vel gjennomført Pinup. Det ser ut til at de fleste fikk en konstruktiv diskusjon rundt arbeidet så langt, og at det hjalp med å forstå oppgaven enda litt bedre. Godt jobba!

Vi håper imidlertid at dere ikke legger dere på latsiden når dere får ròs, for semesteret er bare såvidt i gang.
Jobb videre med samme vigør som før, og fokuser på hirearki, program og konsept. Bruk også litt arbeidskraft på å finne ut hva et konsept faktisk er, og hva er arkitektonisk konsept kan være. OBS: De fleste konseptskisser dere finner i forbindelse med realiserte bygg, er ting som ble tegnet når bygget var ferdig. Vi forventer altså ikke at dere har det endelige konseptet, med tilhørende fargepalett, ferdig om en uke - men det skal i videre arbeid hjelpe dere å designe et bygg, og da er det greit å ha noe konkret å forholde seg til.

Det ble nevnt i oppsummeringen at vi ikke forventer et bygg til starttboxgjennomgangen, og jeg (les; Truls) innser at det trengs litt spissformulering - men innser også at kompendiet er stappet fullt av tekster som fokuserer på akkurat dette.

I hovedtrekk kan man anta at de store kvalitetene i komplekse programmer ligger i å organisere disse [programmene] på en god måte - da både i kontekst av byen, området, tomta og innad i det som etter hvert blir bygget. I et gitt program et det x antall måter å organisere funksjonene, og alle vil gi et forskjellig utrykk. For brukeren er det alltids fint at bygget innehar gode rom, kvaliteter og ser fint ut, men om organiseringen er uoversiktlig eller lite logisk, så faller inntrykket fra bra til middels, og bruken går ned. For arkitekten bør det være akkurat det samme om bygget er fint eller ikke, så lenge det blir brukt, gjerne entusiastisk, med glede og stolthet. Det er også denne faktoren som gir dere nye oppdrag.
Diagrammet side 64 i kompendiet (og i hver av steffens forelesninger) viser ganske tydelig handlingsrom fordelt på tid. Dere er fortsatt på et sted hvor dere har mye handlingsrom, og konkretisering og design vil etter hvert begrense dette. Som nevnt i den påfølgende teksten er det alltid lurt å løfte blikket, og spørre seg "Hva kommer først - hva er viktigst?"

Så; ta frem valgfri farget markeringstusj, les kompendiet, bruk kompendiet, jobb, produser, evaluer, diskuter, og god helg!

Bonus; Litt hverdagsmotivasjon fra TED


CAD

"Dear students, Next CADfriday will be exclusively dedicated to the site modulation. After some discussions it was concluded that would be better to do different files for archicad and revit so there is no compatibility problems. As a result, the blocks distribution would be done again and it will be available soon on wiki. It was also created an informal facebook group to post some doubts and answers about both softwares. Feel free to join! link: https://www.facebook.com/groups/409835959160537 Yours sincerely, Daniel and John

onsdag 19. februar 2014

Peer pinup / Hvordan?

Alle grupper stiller med hver sin 1200x2400mm papplate. Modeller kan stå på gulvet, forutsatt at det er noe plass igjen til å bevege seg. Oppsett i biblotekskorridoren klokken 0915, etter plan vist under;


Husk å merke hver plate med tydelig gruppenummer og navn

0930 - Intro, mingling. Sett dere inn i prosjektene, form meninger. Tenk. Hva har de andre tegnet? Hva tror du de har tenkt? Hva ser det ut som? Forstår dere de andres tegninger? Er det noen gode ideer å hente? Hva er lite beskrivende? Reflekter.

1030 - Oppstart diskusjon. To og to grupper som anvist i tegning diskuterer den ene gruppens ideer i 90min. Start med ca15 min presentasjon, fortsett med diskusjon. Vær kreative, bruk de andre. Prøv å sette ideene på spissen, og se om dere som brukere ville ha forstått organisering/ kvaliteter etc. Gi ròs for det dere liker, spør om ting dere ikke forstår. Tør å si fra hvis du tror noe ikke fungerer. Tegn, bearbeid, kna, utvikle.
Peter, Thea og Truls rusler rundt.

1200 - Lunsj

1300 - Fortsettelse diskusjon. To og to grupper som anvist i tegning diskuterer den andre gruppens ideer i 90min. Start med ca 15min presentasjon, fortsett med diskusjon. Vær kreative, bruk de andre. Prøv å sette ideene på spissen, og se om dere som brukere ville ha forstått organisering/ kvaliteter etc. Gi ròs for det dere liker, spør om ting dere ikke forstår. Tør å si fra hvis du tror noe ikke fungerer. Tegn, bearbeid, kna, utvikle. 
Peter, Thea og Truls rusler rundt.

1445 - Oppsummering v Peter, Thea og Truls

NB! Gruppe A3, B2 og C3 har 60min per gruppe, men da med flere aktører. Lunsj på egent initiativ.

Platene blir stående til mandag klokken 1500.

tirsdag 18. februar 2014

Peer pinup / Hva?

Peer pinup på torsdag er et verktøy for at dere skal

1. Produsert flere idèer som grunnlag for diskusjon
2. Diskutert idèene på tvers av gruppene, da med 90min per gruppe, to og to grupper sammen.
3. Øve dere i arkitekturkritikk, diskusjon, refleksjon og evaluering
    (merk dere her at kritikk er et nøytralt ord)
4. På bakgrunn av overnevnte faktorer kunne evaluere, bearbeide og jobbe videre med deres egne prosjekt.


Så, hva bør dere gjøre før torsdag

1. Produser
2. Produser
3. Produser
4. Heng opp/ still ut alt på hvite plater (står innerst i korridoren).
    Gjør dette oversiktlig, slik at andre gjerne forstår noe av det som er opphengt/ utstilt
    Vær nogenlunde klar på hva de forskjellige skissene/ modellene er/ kan være
    Vær mottakelig for endringer, ikke ta noe personlig, og HA DET GØY!
5. Produser litt mer


Plan for torsdag (vi starter 0915) legges på bloggen i morgen ettermiddag, men dere kan allerede begynne å samle ideene på de hvite platene. Èn per gruppe, altså.

Vi er som nevnt tidligere rundt om på salene i tide og utide. Spør hvis dere lurer på noe, og spør hvis dere ikke lurer på noe.

mandag 17. februar 2014

CAD-Mandag

Flyttes til salene!