fredag 21. februar 2014

Uke 9

Tusen takk for en vel gjennomført Pinup. Det ser ut til at de fleste fikk en konstruktiv diskusjon rundt arbeidet så langt, og at det hjalp med å forstå oppgaven enda litt bedre. Godt jobba!

Vi håper imidlertid at dere ikke legger dere på latsiden når dere får ròs, for semesteret er bare såvidt i gang.
Jobb videre med samme vigør som før, og fokuser på hirearki, program og konsept. Bruk også litt arbeidskraft på å finne ut hva et konsept faktisk er, og hva er arkitektonisk konsept kan være. OBS: De fleste konseptskisser dere finner i forbindelse med realiserte bygg, er ting som ble tegnet når bygget var ferdig. Vi forventer altså ikke at dere har det endelige konseptet, med tilhørende fargepalett, ferdig om en uke - men det skal i videre arbeid hjelpe dere å designe et bygg, og da er det greit å ha noe konkret å forholde seg til.

Det ble nevnt i oppsummeringen at vi ikke forventer et bygg til starttboxgjennomgangen, og jeg (les; Truls) innser at det trengs litt spissformulering - men innser også at kompendiet er stappet fullt av tekster som fokuserer på akkurat dette.

I hovedtrekk kan man anta at de store kvalitetene i komplekse programmer ligger i å organisere disse [programmene] på en god måte - da både i kontekst av byen, området, tomta og innad i det som etter hvert blir bygget. I et gitt program et det x antall måter å organisere funksjonene, og alle vil gi et forskjellig utrykk. For brukeren er det alltids fint at bygget innehar gode rom, kvaliteter og ser fint ut, men om organiseringen er uoversiktlig eller lite logisk, så faller inntrykket fra bra til middels, og bruken går ned. For arkitekten bør det være akkurat det samme om bygget er fint eller ikke, så lenge det blir brukt, gjerne entusiastisk, med glede og stolthet. Det er også denne faktoren som gir dere nye oppdrag.
Diagrammet side 64 i kompendiet (og i hver av steffens forelesninger) viser ganske tydelig handlingsrom fordelt på tid. Dere er fortsatt på et sted hvor dere har mye handlingsrom, og konkretisering og design vil etter hvert begrense dette. Som nevnt i den påfølgende teksten er det alltid lurt å løfte blikket, og spørre seg "Hva kommer først - hva er viktigst?"

Så; ta frem valgfri farget markeringstusj, les kompendiet, bruk kompendiet, jobb, produser, evaluer, diskuter, og god helg!

Bonus; Litt hverdagsmotivasjon fra TED


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar