mandag 21. januar 2013

// 120h


I år ønsker vi å legge til rette for deltakelsen i 120 hours parallelt med oppstarten i ark6. 120h er dog ikke obligatorisk. Antall introdager er redusert til to kortere dager slik at det skal være mulig å delta både i konkurransen og oppstarten av kurset. Registrering til konkurransen gjøres her og for at vi skal ha litt oversikt ønsker vi en påmelding også på doodle . Klikk her.