torsdag 9. mars 2017

Tidsplan for Review 1

Nå ligger tidsplanen for Review 1 på Wiki HER


Vi kjører gjennomganger tirsdag, onsdag og torsdag  på salen. Presentasjonen foregår digitalt (PDF, ppt) slik at alle kan følge med - alle presentasjoner  legges inn i servermappe 170314 Review 1 og merkes med gruppenavn først.

Hver gruppe har totalt 30 min til presentasjon og tilbakemeldinger. Bruk derfor tiden deres (ca 10min) godt, slik at det også blir tilstrekkelig med tid igjen til diskusjon. Hold fokus på hva som er det viktige i akkurat deres prosjekt, og se på dette som en øvelse i å formidle idè, intensjon og prosjekt tydelig. 

Vi oppfordrer klassen til å følge med på gjennomgåelsene til alle gruppene. Kom gjerne med kommentarer og delta i diskusjonen.

Forslag til dokumentasjon:

/ oversikt over prosjektet
/ arkitektonisk intensjon (diagrammer, kort tekst, storyboard..)
/ projeksjonstegninger (situasjonsplan, planer, snitt, fasader  (åpen-lukket , tung-lett, materialitetsidé )
/ model(ler)
/ illustrasjoner og diagrammer som forklarer  
sirkulasjon, funksjonsfordeling, uttrykk, konstruksjon   med mer og som kan støtte forståelsen av projeksjonstegningene

Vil bare minne om at intensjonen med gjennomgåelsen er etableringen av en plattform for videre prosjektering. Legg derfor opp presentasjonen slik at dere får tilbakemeldinger og diskusjoner som kan gi dere trygghet i forhold til veien videre. Det er ikke nødvendig med en dokumentasjon og forklaring av alt dere har gjort.

Vi i lærerteamet gleder oss veldig til tirsdag.onsdag 8. mars 2017

NORDIC FORELESNING LAGT UTForelesningen til Eskild Andersen og Bjørn Olav Susæg fra NORDIC er nå lagt ut å wiki.

Brukerundersøkelser fra Leuthenhaven


Resultatet fra brukerundersøkelsene gjennomført av studentene i ark6 i februar 2017 finner du HER og fra 2015 (noen flere svar :) HER