tirsdag 6. juni 2017

”Dersom en omtale skal ha noen nytteverdi, må den balansere mellom en diskusjon av prosjektets mer eller mindre åpenbare kvaliteter og en kritisk analyse som tar for seg det potensialet som ikke er fullt ut realisert. Dermed kan den provosere frem en innsikt som kan påvirke fremtidig praksis.” 
Michael Hensel AHO i Arkitektur N 2009

Lykke til med de siste dagene i ark6.