fredag 18. desember 2009

God Jul

Jeg ønsker alle kommende deltakere i ARK 6en riktig god jul og et godt nytt år. Vi gleder oss til å møte dere på datakurs den 3. og 4. februar og semesterstart 10.2. kl 10.15 i Skiboli. Vil også minne om at vi satser på prosjekteringsgrupper med tre studenter og et opplegg med oppfølging av gruppeprosesser.

Med julehilsen

Steffen Wellinger

fredag 27. november 2009

Julelesing


Cecil Belmond Informal ISBN: 3-7913-2400-4,Bryan Lawson How designers think ISBN: 978-0-7506-6077-8

Hyggelig å møte dere - vi sees i februar.
Husk påmelding i faget

mandag 2. november 2009

arkitektur 6 _ våren 2010 assistentstillinger

Følgende assistentstillinger utslyses med forbehold om godkjenning ved fakultetet. Genrellt ønskes det flere kvinnelige søkere

Søknadsfrist 20.11.

2 miljøagenter

veiledning og forberedelser av undervisning knyttet til satsning på miljø og ressurs i ark6

1 adobe_assistent


deltakelse i undervisning fra februar til juni 2010.
hovedsak knyttet til ADOBE CS3.


1 DAK_assistent


deltakelse i undervisning fra februar til juni
hovedsak knyttet til archicad, revit og sketchup og ikke minst oppfølging av VECTOR WORKS

1 tilrettelegger


praktisk tilrettelegging av undervisning, veiledning, ut stilling og enkel drift av nettsider (ingen forkunnskap nødvending)

Stillingen lønnes som læringsassistenter med ca 60 timer totalbelastning. Søkere må ha fullført arkitektur 6.

Gleder meg til et samarbeid med dere.

Søknader til Steffen.Wellinger@ntnu.no

fredag 9. oktober 2009

oppstart ark6 2010

neste arkitektur:6 starter 3.februar 2010'

følg med på ark6.no

velkommen

torsdag 8. oktober 2009

Om arkitektur 6

Velkommen til Arkitektur 6!
Med studiene i Arkitektur 6 avslutter våre studenter sin grunnutdanning.
Kunnskapselementer som er blitt undervist tidligere skal
repeteres, anvendes og kombineres med nye aspekter. Vi fokuserer på
en helhetlig tilnærming der syntesen av enkeltaspektene, et tydelig
hierarki og et tydelig ledemotiv står sentralt. Derfor ønsker vi å
fokusere på prosjekteringsprosessen, som er arkitektens tilnærming til
å beherske den utfordrende kompleksiteten i byggeoppgaver.
Donald A. Schön har gjennom sine undersøkelser av arkitektens
praksis beskrevet prosjekteringen som en prosess som preges av
”refl eksjon i handling”. Gjennom studieløpet skal denne refl eksjonen
forandres fra en ledet refl eksjon (gjennom veiledninger og oppgavestillinger)
til en refl eksjon som er mer selvbestemt og prosjektgenerert.
Myndiggjøring av studenten som profesjonell utøver og utforsker av
faget er en sentral målsetting i vårt kurs. Begrepet self-curation (Leon
v. Schaik og Nita Cherry) gir en god beskrivelse av denne målsettingen.
Eller for å si det helt enkelt:
I stedet for å lære bort arkitektur skal det utdannes arkitekter.
Arkitekturkritikk og ”Refl eksjon i handling” forutsetter at det fi nnes
et materiale som kan refl ekteres over eller evalueres. Vi mener derfor
at det er viktig å rette fokus spesielt på oppstarten av en prosjekteringsprosess.
Raske, overordnete, men helhetlige prosjektforslag (med
tydelige ledemotiv eller konsept) gir et godt grunnlag for den videre
prosessen.
I denne sammenhengen ønsker vi å introdusere startbox:ARK6.
Startbox:ARK6 skal gi studentene noen enkle verktøy til å håndtere en
kompleks problemstilling uten at det går på bekostning av egen kreativ
frihet. Slik kan også tidligere underviste kunnskapselementer lettere
settes i en sammenheng.
Jeg vil be studentene om å utfordre seg selv og satse høyt i forhold
til sluttresultatet. Eksperimenter gjerne med nye uttrykksformer og
verktøy. Det er ikke så farlig om man «bommer» litt på prosjektet – en
dårlig og passiv prosess hjelper derimot ingen.
Vi lever i en brytningstid for faget vårt. Nye krav om ressursbesparelse
genererer potensial og utfordringer i forhold til omfattende (og kanskje
radikale?) nytenkninger på samme måte som modernismens barselperiode
for 100 år siden. Selv om vi først vil kunne bedømme dette en
god stund fram i tid, vil våre svar til klimautfordringene også forandre
vår tilnærming til uttrykk, form og romlighet.
Vi har kunnskap, og snart praksis, til å prosjektere og bygge bygninger
med lavenergistandard eller plussenergistandard. Denne praksisen vil
forhåpentligvis etablere en god referanseverden etterhvert – bygninger
som både forholder seg til en teknisk, sosial og økonomisk bærekraft.
Altså ”EN ARKITEKTUR FOR FRAMTIDEN”.
Etter de gode erfaringene i de siste årene vil vi også i årets Arkitektur
6 stille studentene og lærerstaben denne utfordringen.
”ETIKK, MILJØ OG RESSURS” skal være et integrert gjennomgangstema
gjennom semesteret og jeg har stor tro på at en felles dugnad vil
kunne løfte fram mange spennende resultater og diskusjoner.
Vi ønsker også å rette spesiell fokus mot noen tema som vi mener er
viktige aspekter eller verktøy i en prosjekteringsprosess. I ROTOR vil
dette blant annet være overganger , struktur/konstruksjon
og arkitektens verktøy .
I Arkitektur 6 og det videregående undervisningstilbudet gis
studentene et selvstendig ansvar både for prosjektet og oppfyllelse av
læringsmål. Den genuine motivasjonen for faget, en åpen innstilling og
nysgjerrighet er avgjørende faktorer for et vellykket semester.
Vi lærere gleder oss til å ta tak i denne oppgaven sammen med
studentene og mange gode støttespillere. Vi vil gjennom årets
Arkitektur 6 også undersøke mulighet for enkeltprosjektenes mulighet
til å gi innspill i en bærekraftig byutvikling. ROTOR_sykkelsenter på to
lokaliseringer i Trondheim er årets oppgave.
Lykke til og vel møtt til Arkitektur 6!
For lærerteamet Steffen Wellinger, fagansvarlig