onsdag 16. november 2011

/ OPPSTART ARK6 2012

ark6 2012 starter 08.02.2012
NB dakkurs ark6 er flyttet til 6.og 7. februar! (pga studentønsker)

mandag 14. november 2011

/ ASSISTENTSTILLINGER ARK6 2012

Følgende assistentstillinger utlyses med forbehold om godkjenning av fakultetet. Generelt ønskes det flere kvinnelige søkere.

Søknadsfrist 25.11.

2 læringsassistenter (evt fokus på miljø)

veiledning og forberedelser av undervisning knyttet til arkitektur 6 og satsingen på miljø og ressurs i ark6

1 DAK_assistent Archicad/REVIT

deltakelse i undervisning fra februar til juni - noe praktisk arbeid
hovedsak knyttet til revit og archicad og evt andre DAK programmer

1 assistent computational design

deltakelse i undervisning fra februar til juni - noe praktisk arbeid
hovedsak knyttet til rhino og grasshopper og evt andre DAK programmer


Stillingen lønnes som læringsassistenter med ca 50-60 timer totalbelastning.
Søkere må ha fullført arkitektur 6.

1 fotograf / dokumentasjon /Layout

fortløpende dokumentasjon av kurset , og layout av
oppgaver, kompendier og nettsider

Søkere til fotografstillingen kan selv være deltakere i arkitektur 6. Stillingen lønnes som studentassistent med ca 50-60 timer totalbelastning.


Gleder meg til et samarbeid med dere.

Søknader eller spørsmål til Steffen Wellinger