fredag 1. februar 2013

/ pause i ATH C skriving?

// salg av Ark 6 boka


Årets Ark 6 bok kommer fra trykkeriet i dag, og vi kommer til å selge den under introdagene. Husk derfor å ta med 100 kroner i kontanter, slik at dere får skaffet dere det rykende ferske materialet :)

torsdag 31. januar 2013

// Hvordan prosjekterer du ? noen tanker ?
Som forberedelse til ark6 seminaret 7.2. med tittel "Hvordan prosjekterer du?" legger vi ut dette spørreskjema. Tilsvarende undersøkelse legges ut mot slutten av semesteret og vi er veldig nysgjerrige på deres tanker og erfaringer. Undersøkelsen er anonymisert og dere finner den her . Vennligst svar innen mandag 4.2.

onsdag 30. januar 2013

// revit assistent


Vi har pr dags dato ikke lyktes med å ansette en REVIT læringsassistent . Derfor åpner vi nå muligheten for at studenter fra ark6 kan søke på stillingen(e). Arbeidsmengden er ca 30 timer i løp av semesteret og vil i hovedsak være veiledning og bistand av medstudenter på salen samt gjennomføring av fredak. Send en kort søknad så snart som mulig her.

mandag 28. januar 2013

// tidskriftet A
A

Hei alle engasjerte studenter!


Vi gjenoppstarter arkitekturtidsskriftet A, et tidsskrift som trakk 
sitt hittil siste sukk i 1999. Vi vil gjerne ha hjelp av deg! Her vil 
vi ha debattsider, reportasjer, info om hva som skjer ved fakultetet, 
AHO, BAS og i arkitekturverden generelt.

Vi søker interesserte fra alle årskull og samfunnslag, vinkler og 
tenkemåter. vil du være med i vår redaksjon? kan du skrive, mase, 
økonomi, tegne, layout, snakke, tenke, leve? Vi håper å høre fra deg! 
Har du spørsmål eller interessemelding, send dem til:

aredaksjonen@gmail.com

Vi tar opp nye medarbeidere fram til 31. januar!