torsdag 14. januar 2010

DAK kurs 3/4.2.

Onsdag 3.feb: Vector works

Torsdag 4.feb: Archicad

Dagene blir delt opp i to like deler. Hver del består av en dobbeltime.
Meld dere på vector works her :
Meld dere på Archicad her:

dere velger selv om og i hvilke kurs dere melder dere på.

Det er ønskelig at dere fordeler dere jevnt på de to delene.

Fokuset i kurset vil være basiskunnskaper i programmene. Vi vil hovedsaklig gå igjennom metode, verktøy, enkel design og fileksportering.

Mer avansert bruk av programmene dukker opp etter hvert i FreDAK-timene.
Vi vil også sette opp et tilbud i Revit.

Hilsen læringsassistentene i DAK

Bergur, Asbjørn og Elisabeth

Gratis studentversjon av ArchiCad finner dere her

Forøvrig har Autodesk også gratis studentversjoner av AutoCad og Revit. De finner dere her

Oppgave - hvordan prosjekterer du?


Hvordan prosjekterer du?

I kommende arkitektur 6 vil det rettes fokus mot prosjekteringsmetoder; både generelt, for prosjekteringsgruppene og hver enkelt student.

Som utgangspunkt for denne prosessen ønsker vi derfor at dere reflekterer over deres egen tilnærming til en prosjekteringsoppgave.

”Hvordan tar jeg tak i en arkitektonisk problemstilling?”

I forbindelse med introdagene i ark6 har vi satt opp et verksted hvor dere skal presentere kort (3-5 min) deres plattform og erfaringer. Ta gjerne med noe skisser/tegninger eller andre illustrasjoner (analogt).

Ta kontakt om dere lurer på noe.

Godt nytt år !

Godt nytt år til hele ark6! Vi geleder oss veldig til oppstarten 10.2.
Før den store oppstarten er det satt av noen tiltak som man kan være intertessant.
(se også kalenderen)

tirsdag 2.2. kl 1015 S4 prøveforelesning Jan Støring
onsdag 3.2. kl 0915 tegnesalen intro DAK v/ Harald Aas
onsdag 3.2. vector works kurs
torsdag 4.2. archicad kurs

Alle andre tiltak legger vi ut fortløpende når tidspunkter og steder blir bekreftet