fredag 5. februar 2010

frokostmøte tirsdag 9.2.


for dem som er ferdig med ATH C.....

torsdag 4. februar 2010

Bli arkitekthjelper


Arkitekthjelpen søker nye arkitekthjelpere!
Vi trenger:
- 2 personer som kan være en del av Basen som tar seg av administrasjon,
organisering og videreføringen av Arkitekthjelpen
- 2 personer med hovedansvar i Rådgivningsgruppa
- 2 personer med hovedansvar i Workshopgruppa
Senere vil vi også trenge en stor gjeng med Arkitekthjelpere som kan være med
på gjennomføringen av de ulike eventene. Info om dette kommer senere.
Send en mail med litt info om deg selv til sigrir@stud.ntnu.no
Frist tirsdag 9.februar!
For mer info: sjekk din stud.mail eller www.arkitekthjelpen.no

onsdag 3. februar 2010

fellesforelesning fredag


det blir fellesforelesning med Knut Longva fredag kl 1415

tirsdag 2. februar 2010

stor pågang DAK


Det er veldig stor (og større enn vi trodde) pågang til dak-kursene. På Vector Works er det over 40 i morgen formiddag mot 20 etter lunsj. Vi håper at noen av dere som er meldt på før lunsj flytte dere til kl 13.30.

Vil også presisere at det dreier seg om grunnkurs i programmene og at læringsassistentene vil være tilgjengelig gjennom hele semsteret.'

Opplæring i revit kommer vi tilbake til senere i semesteret

mandag 1. februar 2010

Intro data flyttet til S2

Pga mye pågang er introforelesningen til Harald Aas onsdag kl 0915 flyttet til S2