fredag 17. februar 2012

/ HVORDAN PROSJEKTERER MAN EGENTLIG?


Fikk spørsmål i dag i FORUM om det og ønsker å supplere svaret litt. Som sagt er det viktig med utredninger som tar utgangspunkt i forskjellige aspekter , inspirasjon mm. Dette under paraplyen av en arkitektonisk ide eller leitmotiv. 
Det anbefales at utredningene eller alternativene bearbeides med tanke på helhet og ikke minst en presisjon som bringer  prosjektet videre. Konkret betyr det at man også i denne tidligfasen tilstreber en komplett dokumentasjon med projeksjonstegninger, diagrammer, romlige skisser, referanser osv. På denne måten vil det komme flere aspekter og lag i prosjekter og ny koblinger vil kunne oppstå. Viser for øvrig også til side 130 i boken eller til Statbox på wiki hvor det henvises til en del andre kreative teknikker. Intuitive metoder og diskursive kan med fordel benyttes parallelt.  

/ PROSJEKTERINGSGRUPPER PÅ WIKI

Vi har nå oppdatert / 04 i wiki under Spinn 12 og håper at det nå  er mulig for dere å opprette egne sider og legge inn deres ATH C oppgaver. Ta kontakt om det er noe uklart.

torsdag 16. februar 2012


Det er lurt å bygge modellunderlaget slik at det er mulig å "grave" i tomten. Husk at dette er en arbeidsmodell som kan forandres, bygges på osv. Ta kontakt om dere lurer på noe.

Se arkitektstudenenes konseptskisser av hvordan Nyhavna kan se ut 60 år fram i tid.

onsdag 15. februar 2012

FreDAK 17 februar: Masser


FreDAK 17 februar klokken 10 på datarommet: En rask innføring i hvordan man kan jobbe med digitale masser (volumer fra romprogrammet). Jeg vil vise hvordan det kan gjøres i ArchiCAD, Sketchup og Revit. I tillegg viser jeg hvordan man kan jobbe på tvers av disse programmene. Etter gjennomgangen på datasalen vil jeg, Nikolaj og Mateusz gå rundt på salene og svare på spørsmål. hilsen Bjarni

/ TOMTEBEFARING

10:15 Oppmøte tomt A/ Munkhaugveita
12:00 Lunch NB siste dag APEX ustilling på Ni Muser
13:00 Oppmøte tomt B/ Arkitekt Christies gate
15:00 Ferdig

 // 001 Førsteinntrykk// / skisser 01/ Umiddelbart inntrykk 02/ Arkitektonisk iakttakelse, analyse på og rundt tomta. quote Jostein: "Det eneste stedet du ikke ser tomta, er når du står på den" Les mer i kapittel 04/3 i ark6:boken eller her
// 002 Workshop// / dispatchwork / ren reklame / rød farge på snø og is gjennom mal Trykk i snø
// 003 Diskusjon // Hva oppdager dere på tomta som dere ikke har lagt merke til før? Fikk dere noe ut av workshopen?
// 004 Oppsummering // Resultater - Arkitekturkritikk, vurdering – syntese presenteres i sammenheng med Peer Pinup i uke 9

tirsdag 14. februar 2012

/ TOMTER

Gruppene er nå fordelt på de to tomtene, og oversikten er å finne i gangen ved tegnesalene. Se også oversikten her.

mandag 13. februar 2012

Folkemøte om byutvikling i Trondheim ikveld klokka 19Byscenen+program:
http://byscenen.no/?page_id=3%2F&calendar_day=2012-02-13