fredag 17. februar 2012

/ HVORDAN PROSJEKTERER MAN EGENTLIG?


Fikk spørsmål i dag i FORUM om det og ønsker å supplere svaret litt. Som sagt er det viktig med utredninger som tar utgangspunkt i forskjellige aspekter , inspirasjon mm. Dette under paraplyen av en arkitektonisk ide eller leitmotiv. 
Det anbefales at utredningene eller alternativene bearbeides med tanke på helhet og ikke minst en presisjon som bringer  prosjektet videre. Konkret betyr det at man også i denne tidligfasen tilstreber en komplett dokumentasjon med projeksjonstegninger, diagrammer, romlige skisser, referanser osv. På denne måten vil det komme flere aspekter og lag i prosjekter og ny koblinger vil kunne oppstå. Viser for øvrig også til side 130 i boken eller til Statbox på wiki hvor det henvises til en del andre kreative teknikker. Intuitive metoder og diskursive kan med fordel benyttes parallelt.  

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar