torsdag 5. juni 2014

Hvordan prosjekterer du nå?


Vi nærmer oss slutten av semsteret og vil gjerne ta opp tråden fra introkurset med spørsmålet: Hvordan prosjekterer du nå? Håper at dere tar dere tid til å fylle ut undersøkelsen på nytt .

Lenken til undersøkelsen finner dere her.  Takk for din deltakelse.

søndag 1. juni 2014

tidsplan sensur

veiledende tidsplan sensur

Det er satt av 45 min sensurgjennomgåelse for hvert prosjekt/gruppe.

15 min / Studentene presenterer prosjektet
5 min / Spørsmålsrunde
15 min / Sensor kommenterer
5 min / Lærerene kommenterer
5 min / Sensor oppsummerer
Dette er et veiledende oppsett for tidsbruk i forbindelse med sensurgjennomgåelsen;
dvs at oppklarende spørsmål o.l kan stilles underveis

mer info i sensurheftet