søndag 1. juni 2014

veiledende tidsplan sensur

Det er satt av 45 min sensurgjennomgåelse for hvert prosjekt/gruppe.

15 min / Studentene presenterer prosjektet
5 min / Spørsmålsrunde
15 min / Sensor kommenterer
5 min / Lærerene kommenterer
5 min / Sensor oppsummerer
Dette er et veiledende oppsett for tidsbruk i forbindelse med sensurgjennomgåelsen;
dvs at oppklarende spørsmål o.l kan stilles underveis

mer info i sensurheftet

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar