onsdag 21. august 2013

// Utstilling Mathall i RavnkloaÅpningstider: 
Mandag - fredag  10-17
Lørdag 10-16

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Ravnkloa har vært arena for marked og handel i Trondheim gjennom mange hundre år. Trondhjemmere flest husker også sikkert Fiskehallen, som ble oppført her tidlig på 1960-tallet.

Mathall sto også på den offentlige agendaen i forbindelse med byjubileèt i 1997. Næringsbygg gikk i bresjen for å gi byen en mathall. Den gangen ble en omfattende markeds- og mulighetsstudie gjennomført, og prosjektet hentet inspirasjon fra bl.a. Saluhallen i Stockholm. Prosjektet ble i midlertid skrinlagt på grunn av manglende finansiering, markeds- og nntektsgrunnlag.

Trondheim Havn overtok Fiskehallen i Ravnkloa fra Trondheim kommune etter byjubileèt, med plikt til å etablere ett nytt anlegg til byen. Det anlegget som står i Ravnkloa i dag ble ferdigstilt av Trondheim Havn i desember 2000. Anlegget ble etablert i samråd med brukerne. Man hadde mye fokus på å ta opp i seg markedstankene fra markeds- og mulighets- studiene. Man hadde videre mye fokus på å bygge et tidsmessig anlegg med høy standard for mathygiene.

Det er 13 år siden Ravnkloa sto ferdig. En del har skjedd på disse 13 åra. Oslo har fått sin mathall på Vulkan og Bergen har fått sin Fiskehall. Mange i Trondheim ønsker en mathall også her. Debatten går på hvilke funksjoner og tilbud en mathall skal dekke og hvor mathallen skal ligge. Det er like mange meninger som det er trøndere, og etter snart to år er man like langt unna en konklusjon.

Trondheim Havn er eiere av en mathall – oppført etter ønske fra Trondheim kommune og stilt til rådighet for byen av Trondheim Havn. Det er ikke sikkert at anlegget er optimalt og dekker de funksjoner som man skulle ønske seg. Det skal ikke underslås at det har vært driftsmessige utfordringer. Men ingen kan ta fra oss en fantastisk beliggenhet – der Trondheim møter vannet.

Trondheim kommune arbeider med en plan for revitalisering av byrommet i Ravnkloa. Miljøpakken ønsker seg en broforbindelse over fra Ravnkloa til Fosenkaia og Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, setter Mathall i Ravnkloa på programmet for sine 6. semesters arkitektstudenter. Dette synes vi i Trondheim Havn er spennende!

Med denne utstillingen ønsker vi å vise frem unge talenter fra NTNU. Vi ønsker å bidra til en konkretisering av den mathall- debatten som har pågått i Trondheim de siste 1-2 årene. Vi ønsker også å stille spørsmålet: har vi behov for å skape enda en ny arena i Trondheim sentrum, fremfor å bruke og utvikle de arenaene vi allerede har?

Velkommen!

For Trondheim Havn, Siri Merethe Rønning