onsdag 25. januar 2012

/ CADREFRESH TIDER & PÅMELDING

6. februar begynner dak-introkursene i Revit og ArchiCAD. De som har meldt seg på har blitt fordelt på de fire tidspunktene, oversikten finner dere her. Det er fortsatt ledige plasser. Kontakt meg om du ønsker å delta; skriv ønsket kurs og tidspunkt, og send en mail til Bjarni. Vel møtt på datasalen!

mandag 23. januar 2012

/ GRUPPERProsjektene i SPINN blir bearbeidet i studentgruppermed to til tre studerende arkitekter. Deremelder inn gruppemedlemmene under introdagene i begynnelsen av februar. Vi hargode erfaringer med forskjellige type gruppesammensetning men vil likevelanbefale å etablere klare mål før oppstart. I løpet av semesteret settes det opp etseminar med tema gruppearbeid og kommunikas­jon. Bruk prosjekteringsgrupper giross muligheten til å ha mer og bredere veiledning per prosjekt – samtidig erdet en viktig øvelse å kunne forholde seg til flere involverte i enprosjekteringsprosess.