mandag 23. januar 2012

/ GRUPPERProsjektene i SPINN blir bearbeidet i studentgruppermed to til tre studerende arkitekter. Deremelder inn gruppemedlemmene under introdagene i begynnelsen av februar. Vi hargode erfaringer med forskjellige type gruppesammensetning men vil likevelanbefale å etablere klare mål før oppstart. I løpet av semesteret settes det opp etseminar med tema gruppearbeid og kommunikas­jon. Bruk prosjekteringsgrupper giross muligheten til å ha mer og bredere veiledning per prosjekt – samtidig erdet en viktig øvelse å kunne forholde seg til flere involverte i enprosjekteringsprosess.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar