torsdag 25. februar 2010

Rolex leraning center åpnet

peer pinup tirsdag 2.3. utstillingskorridor 2. etasje S1


0915 kort intro og oppheng på anviste plasser (1m bredde per gruppe)
0930 -1030 muldring
1030 trekkning av referansegruppe ved Aleksander og Kristoffer
1030-1200 diskusjon referanse gruppe partall dokumenteres skriftlig/skisser
1300-1430 diskusjon referansegrupper oddetall dokumenteres skriftlig/skisser
1445-1600 oppsummering med lyttende lærere til stedet (ledes av Kristoffer og Aleksander)

onsdag 24. februar 2010

arealer funksjonsprogram

Arealene i funkjsonsprogrammet er NETTO arealer.
Store funksjoner som lager har brutto-netto faktor tilnærmet 1 . Utefunksjoner har ingen brutto netto.

orakel torsdag 25.2.

det blir orakel torsdag 25.2. med blant annet:
_litt opplæring i bruk av wiki
_forklaring arealstørrelser funksjonsprogram
_opplegg peer pinup
_eventuelt

tirsdag 23. februar 2010

abonner på nyheter i blogg og wiki


nyheter på wikien kan dere abonnere med rss feed
bloggen abonnere dere under kalenderen

dagens tip


dokumenter modellforsøkene systematisk med samme kameravinkel

mandag 22. februar 2010lenken til arkitektur og energi finner dere på ark6:wiki under LOOP 2010 pensum eller her