mandag 8. august 2011

ROTOR prosjekter

Vedlagt finner du et utdrag av 25 studentprosjekter (i gruppe av tre studenter) i "bachelorkurset" ROTOR våren 2011. Oppgaven var prosjektering av et sykkelsenter på enten Torget i Trondheim eller ved trafikkknutepunkt Lerkendal. Vi håper at prosjektene kan bidra til en diskusjon om en mer bærekraftig transport i Trondheim. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer info eller ved kommentarer. Vi takker alle 74 studenter for et engasjert arbeid og ønsker lykke til med videre studier. Så klikke deg gjennom!

Attached is an extract of 25 student projects (in groups of three students) in "Bachelor course" ROTOR spring of 2011. The task was the design of a bike center on either the town square in Trondheim, or at the traffic hub Lerkendal. We hope that the projects may contribute to a discussion about a more sustainable transportation in Trondheim. Please contact us if you want more info or comments. We thank all 74 students for an engaged work and good luck with further studies. So click your way through!




Beate Moe Hansen, Monika Sletteberg Sunde, Marit Øysæd


Kjersti Thao Nguyen, Thuy-Trang Nguyen Phan, Astrid T. Haug


Karine Elise Winther, Sverre Bjerkholt Aamlid, Jørgen Ekseth Lundsaunet



Hanne Grimstveit, Celia Seim, Stine Thomassen



Andreas Brunvoll, Tore H. Grimstad, Helene W. Jahnsen




Aslaug Birgitte Nordal, Kristine Brembo, Jonny Klevstad



Marion Dromnes, Frida H. Paulsen, Fatima Faran




Hjørdis Hagene, Jon Olav K. Wrougthon, Marius Hatletveit



Frode Jerdal, Marie Voraa, Per-Leif Bersvendsen



Marius Waagård, Nikolaj Skybakmoen, Børge Raknes



Julie Seip, Assad Ansar, Torbjørn Våge



Adrian R. Norgård, Bjarte Stav, Einar Fuglesteg Syversen


Solveig Høye, Rikke Wennevold, Ingrid T. Ødegård



Tone Holand, Emilie Jørgensen, Karoline Førsund




Maria Pettersen, Anette Rudshaug, Astrid Humerfelt



Monica Bellika Eaaiassen, Tonje Skaga, Berit Ribbskog




Astri Margareta Dalseide, Fredrikke Thuestad, Mette B. Maastad




Kare Raija Anti, Truls Stangeland, Tuva M. Skaret




Tomas Aassved Hjort, Tarjei Ekelund, Julie Nordhagen



Linda K. Emdal, Kjersti Lindheim, Randi Fjeldtvedt




Ida Nyborg Mosand, Astrid Christine Johnsen, Hilde Vinge Fanavoll



Torunn V. Skarstad, Maren L. Rosten, Elise Junge



Henrik Norbakk, Serine Væting, Martin Konieczny



Bjørn-Inge Melås, Thov Ø. Sanden, Alexander Rosenlund



Magnus Hagen, Homayoun Samim