lørdag 6. februar 2016

/ Grupper ark6I kommende ark6 etableres gruppene (2 eller 3 studenter) av dere selv og vi vil oppfordre til å forberede det slik at vi kan registrere gruppen under introuken. Det er også mulig å gjennomføre oppgaven som en student.

// felles lunsj mandag 8.2.

fra www.fjellby.no

I forbindelse med introdagen 8.2. blir det kortreist lunsj for alle levert fra Aagot Lian.