torsdag 17. februar 2011

ark6 wiki

Vi har nå oppdatert wikien så godt som mulig. Håper at den er til nytte i deres arbeid og send gjerne mail til oss om dere oppdager feil eller har forberingsforslag.

Spørsmål om Nordre gate og Søndre gate

Vi fikk et godt spørsmål på tomtebefaringen i dag: "Hvor kommer navnet til Nordre og Søndre fra (når begge går nord-sør)". Vi hadde ikke noe godt svar på stående fot - litt undersøkelser viser at få vet det egnetlig. den foreløpig beste teorien går på at skille mellom nord- og sørgående trafikk var årsaken. Men kilden er noe usikker....

Bilder fra tomtebefaring

Kan alle gruppene legge ut 2-3 bilder fra befaringen på Torget?

Mappen de skal ligge i er denne:
Kurs -> Arkitektur 6 -> ROTORFOTO -> Tomtebefaring -> Velg riktig tomt.

Topp!

P.S. egne mapper DISPATCH for Legobilder

Lerkendal tomtefiler

Tomteunderlag for Lerkendal er nå på plass i wikien. Ta kontakt om dere lurer på noe.

onsdag 16. februar 2011

lego på tomten

lenke til dispatch nettside

send bildene gjerne til Steffen