fredag 9. mars 2018

Gjesteforelesning om Tiller VGS

I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune (stor takk ftil Roger Nordahl) kunne vi gjennomføre et spenennde seminar som ga oss innbikk i den nyskapende tidligfase prosessen rundt nye Tille VGS.

Takk til Roger Nordahl fra Trøndelag fylkekommune, Rosan Bosch fra Rosan Bosch Studio, Astrid Seeberg fra Arkitema og Merete Ihler fra ÅF.