torsdag 28. februar 2013

// Lesetips

les mer her

// mutualisme

Mutualisme, gjensidig forhold, gjensidighet; samliv mellom forskjellige dyrearter til gjensidig nytte. Et eksempel er encellede og flercellede organismer som i sitt cytoplasma inneslutter encellede grønnalger. Plantene gjør seg nytte av karbondioksidet som vertsdyret produserer ved åndingen i sin fotosyntese. Vertsdyret på sin side utnytter oksygenet som frigjøres ved fotosyntesen. Lav er en mutualistisk forbindelse mellom sopp og planter. Mange planter utfører bestøvningen ved å la insekter eller fugl utføre bestøvningen; disse mottar til gjengjeld nektar (se bestøvning). De fleste dyr har et helt økosystem av mikroorganismer i tarmen, som lever i et mutualistisk forhold til verten. Hos mennesker består dette økosystemet av 400–1000 arter og veier over én kilo. Drøvtyggere har en spesialisert mage (formagen) for nedbrytning ved hjelp av en kompleks sammensetning av obligat anaerobe bakterier. Andre eksempler er forholdet mellom planter og mykorrhiza-sopp , mellom myrmekofiler og maur, og mellom pussefisk og vert. Se også symbiose og kommensalisme.
www.snl.no

onsdag 27. februar 2013

// Biblioteksmonter


Takk til Mildrid og biblioteket for inspirerende monter. Innspill og smaksprøver fra bibliotekets samling  i forhold til offentlig rom , mathall og bærekraft.

// DragebyggingI forbindelse med Konge og Dronningbesøk i Åfjord i juni, har kommunen sett for seg at alle skolebarn skal lage drager som skal stå i luften når de kongelige seiler inn til Stokkøya. 
De trenger hjelp til dragebygge- instruksjon. 
Er det noen av dere som kan bidra med en dag eller to i løpet av april  til et sånt arbeid. Dere vil få dekket utgifter og litt lønn. 

Ta kontakt med Eileen som formidler kontakt videre til Kulturskolen
eileene()online.no   95089589

// Edouard Francois avlyst


http://karmatrendz.wordpress.com/

Fellesforelsningen med Edourd Francois er avlyst. Sjekk gjerne ut nettsiden - mye grønt her

// Vasari


Fredag kl 1500 kommer masterstudent Børge Raknes i studio til en ekstra fredak. Børge har i USA blant annet jobbet med  Vasari med tanke på energi og er tilgjengelig for spørsmål .

UTSATT! Minikurs Revit - TorsDak 1315


Hei!
Me tenkte å holde eit lite oppfrisking-/introkurs i revit.
Den første timen tenker me å gå raskt gjennom grensesnitt og enkel bygging(bygge hundehus som i fjor), og andre går me gjennom litt andre relevante verktøy.
John vil holde kurset, og Steinar vil gå rundt å hjelpe dei som treng det.

Det blir enten på datasalen eller tegnesalen.

Kva: Introkurs Revit
Kvar: Datasal / Tegnesalen
Når: Torsdag, 13:15 -  15:15tirsdag 26. februar 2013

// Dagens konsept


// Modeller og utstyr på gangen

Beskjed fra vaktmester Svein: alt som står inntill langveggen i gangen utenfor tegnesalene må fjernes på grunn av krav om tilstrekkelige rømningsveier ved brann. Hent derfor det dere har av personlige eiendeler der, som modeller, skuffer og utstyr så fort som mulig, så slipper Svein å kaste noe som tilhører noen!

mandag 25. februar 2013

Resultatet av 120 Timer

Sjekk ut resultata frå 120Timer på facebooksida deira.