torsdag 28. februar 2013

// mutualisme

Mutualisme, gjensidig forhold, gjensidighet; samliv mellom forskjellige dyrearter til gjensidig nytte. Et eksempel er encellede og flercellede organismer som i sitt cytoplasma inneslutter encellede grønnalger. Plantene gjør seg nytte av karbondioksidet som vertsdyret produserer ved åndingen i sin fotosyntese. Vertsdyret på sin side utnytter oksygenet som frigjøres ved fotosyntesen. Lav er en mutualistisk forbindelse mellom sopp og planter. Mange planter utfører bestøvningen ved å la insekter eller fugl utføre bestøvningen; disse mottar til gjengjeld nektar (se bestøvning). De fleste dyr har et helt økosystem av mikroorganismer i tarmen, som lever i et mutualistisk forhold til verten. Hos mennesker består dette økosystemet av 400–1000 arter og veier over én kilo. Drøvtyggere har en spesialisert mage (formagen) for nedbrytning ved hjelp av en kompleks sammensetning av obligat anaerobe bakterier. Andre eksempler er forholdet mellom planter og mykorrhiza-sopp , mellom myrmekofiler og maur, og mellom pussefisk og vert. Se også symbiose og kommensalisme.
www.snl.no

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar