onsdag 16. januar 2013

//registrering studweb

For at vi skal ha 100% oversikt over studenter og brukernavn oppfordrer vi til registrering på studweb så raskt som mulig. I skrivende stund er ca 50 studenter registrert. Vi håper at det blir noen flere til kursstart.

tirsdag 15. januar 2013

// hvordan prosjekterer du?

I kommende arkitektur 6 vil det rettes fokus mot prosjekteringsmetoder; både generelt, for deres grupper og hver enkelt. Som utgangspunkt for denne prosessen ønsker vi derfor at dere reflekterer over deres egen tilnærming til en prosjekteringsoppgave. ”Hvordan tar jeg tak i en arkitektonisk problemstilling?” I forbindelse med introdagene i ark6 i februar setter vi opp et verksted hvor dere skal presentere kort (3-5 min) deres plattform. Ta gjerne med noe skisser/tegninger eller andre illustrasjoner (analogt. I forbindelse med dette tiltaket sender vi oss ut en undersøkelse hvor dere skal svare skriftlig på noen spørsmål relatert til problemstillingen. Ta kontakt om dere lurer på noe. Steffen

mandag 14. januar 2013

// grupper
Vil minne om at gruppesammensetningen for ark6 burde være avklart ved semesteroppstart. Maks gruppestørrelse er 3. Vi har også satt opp et seminar om gruppedynamikk og kommunikasjon i mars.
Ta kontakt ved spørsmål med Steffen eller Sunniva.