tirsdag 15. januar 2013

// hvordan prosjekterer du?

I kommende arkitektur 6 vil det rettes fokus mot prosjekteringsmetoder; både generelt, for deres grupper og hver enkelt. Som utgangspunkt for denne prosessen ønsker vi derfor at dere reflekterer over deres egen tilnærming til en prosjekteringsoppgave. ”Hvordan tar jeg tak i en arkitektonisk problemstilling?” I forbindelse med introdagene i ark6 i februar setter vi opp et verksted hvor dere skal presentere kort (3-5 min) deres plattform. Ta gjerne med noe skisser/tegninger eller andre illustrasjoner (analogt. I forbindelse med dette tiltaket sender vi oss ut en undersøkelse hvor dere skal svare skriftlig på noen spørsmål relatert til problemstillingen. Ta kontakt om dere lurer på noe. Steffen

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar