lørdag 28. februar 2015

mandag 23. februar 2015

/ Infomøte for studenterVelkommen til info-møte for studenter om evalueringsprosessen for master-programmet i arkitektur

Tid: Fredag 27. februar kl. 12.15-13.00
Sted: Mellomrommet, 3 etg
Masterprogrammet i arkitektur gjennomfører i løpet av våren 2015 en bredt anlagt evalueringsprosess. Andre del av prosessen, 16. og 17. mars vil ha et spesielt fokus på studentenes opplevelse av studieforløp og læringskvalitet.
På møtet vil bakgrunn og intensjon med prosessen bli presentert og hva slags planer som er lagt i forhold til studentperspektivet.


Aktuelle spørsmål er blant annet:


• Arkitektfagets praksis og forståelsesramme er i endring. Er vi kunnskapsmessig og strukturelt i takt med vår tids utfordringer?
• Hvordan er sammenhengen i studieforløpet? Er den eksisterende studiestrukturen fortsatt en god ramme?
• Hvordan kombinere og balansere mangfold og kjernekunnskap?
• Hvordan kan vi forsterke og tydeliggjøre vår faglige og pedagogiske profil?
• Gjør opptakskriteriene at vi går glipp av mange potensielt gode søkere?
• Er karakterer et brukbart evalueringsverktøy for transformative læringsprosesser? 

Mange takk. 
Med vennlig hilsen Kristoffer og Studentrådet!


 

/ Coaching i dag

Om ikke alle har fått det med seg, finner dere lister med tidspunkt for hver enkelt gruppe for coaching i dag på tavla inne på tegnesal 313!