torsdag 3. mars 2011

arkitekturens år uke 17 - 26.4.-29.4.


Innbydelse til å bli med på intensiv tredagers workshop i uke 17!
Fra tirsdag til fredag har TAF invitert Malin Åberg Wennerholm til å være med å lede en av arkitektenes 100-års jubileumsmarkering på Allmenningen i Kongesgate sammen med Nina Haarsaker.
Det er plass til 10 studenter.
Vi er blitt sponset av Tresenteret for å konstruere en landgang ut til jubileumsbåten, og vi vil jobbe med en form for storskala readymade på -og ned til Allmenningen.
Send epost til nina.haarsaker()ntnu.no
med noen setninger om hvorfor du kan tenke deg å være med innen 10.mars.

Fredak 4.3.

kl 1030 -1100 Archicad, Revit og Sketchup med tanke på konseptuelle masser og volumstudier
på datasalen
kl 1100-1200 fri veiledning på tegnesalene 


onsdag 2. mars 2011

STARTBOX GJENNOMGÅELSE


Onsdag 9/2 til fredag 11/2 blir det gjennomgåelse av startboxen på sal 313.
Det er satt av 30 minutter per gruppe, 10 minutter til presentasjon,
resten til diskusjon/tilbakemelding.
I tillegg til digital presentasjon skal prosjektet henges opp på en eller to plater.
Tidsplan for gjennomgåelse finner dere her.
Vi oppfordrer klassen til å følge med på gjennomgåelsene til alle gruppene.

mandag 28. februar 2011

SKISSEN SOM VERKTØY

fra startbox: Halvard Waage 2009

På onsdag før lunsj (9.15-12) vil Jostein gi en tilbakemelding på skisser fra tomten,
skisserende programanalyse og konseptskissene.
Så la alt fra peer pinup bli hengende i utstillingskorridoren til onsdag!

TIDSPLAN PEER PINUPfra startbox: silje amundsen høst 09
 
Litt mer om morgendagen:

0915 kort intro
0930 -1030 mingling
1030 inndeling i referansegrupper ved Ingrid og Halvard
1030-1145 presentasjon, diskusjon og bearbeiding gruppe 1
1145-1215 lunsj
1215-1330 presentasjon, diskusjon og bearbeiding gruppe 2
1330-1445 presentasjon, diskusjon og bearbeiding gruppe 3
1500-1600 oppsummering med lyttende lærere til stede (ledes av Ingridog Halvard)

Hver gruppe får 1m hver til oppheng
Husk å henge opp gruppenummer over prosjektet
3 grupper går sammen (Ingrid og Halvard deler inn)
Ta med tegnesaker til videre skissering/bearbeiding av prosjektene!