mandag 28. februar 2011

TIDSPLAN PEER PINUPfra startbox: silje amundsen høst 09
 
Litt mer om morgendagen:

0915 kort intro
0930 -1030 mingling
1030 inndeling i referansegrupper ved Ingrid og Halvard
1030-1145 presentasjon, diskusjon og bearbeiding gruppe 1
1145-1215 lunsj
1215-1330 presentasjon, diskusjon og bearbeiding gruppe 2
1330-1445 presentasjon, diskusjon og bearbeiding gruppe 3
1500-1600 oppsummering med lyttende lærere til stede (ledes av Ingridog Halvard)

Hver gruppe får 1m hver til oppheng
Husk å henge opp gruppenummer over prosjektet
3 grupper går sammen (Ingrid og Halvard deler inn)
Ta med tegnesaker til videre skissering/bearbeiding av prosjektene!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar