torsdag 3. mars 2011

arkitekturens år uke 17 - 26.4.-29.4.


Innbydelse til å bli med på intensiv tredagers workshop i uke 17!
Fra tirsdag til fredag har TAF invitert Malin Åberg Wennerholm til å være med å lede en av arkitektenes 100-års jubileumsmarkering på Allmenningen i Kongesgate sammen med Nina Haarsaker.
Det er plass til 10 studenter.
Vi er blitt sponset av Tresenteret for å konstruere en landgang ut til jubileumsbåten, og vi vil jobbe med en form for storskala readymade på -og ned til Allmenningen.
Send epost til nina.haarsaker()ntnu.no
med noen setninger om hvorfor du kan tenke deg å være med innen 10.mars.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar