torsdag 4. februar 2010

Bli arkitekthjelper


Arkitekthjelpen søker nye arkitekthjelpere!
Vi trenger:
- 2 personer som kan være en del av Basen som tar seg av administrasjon,
organisering og videreføringen av Arkitekthjelpen
- 2 personer med hovedansvar i Rådgivningsgruppa
- 2 personer med hovedansvar i Workshopgruppa
Senere vil vi også trenge en stor gjeng med Arkitekthjelpere som kan være med
på gjennomføringen av de ulike eventene. Info om dette kommer senere.
Send en mail med litt info om deg selv til sigrir@stud.ntnu.no
Frist tirsdag 9.februar!
For mer info: sjekk din stud.mail eller www.arkitekthjelpen.no

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar