torsdag 14. januar 2010

Oppgave - hvordan prosjekterer du?


Hvordan prosjekterer du?

I kommende arkitektur 6 vil det rettes fokus mot prosjekteringsmetoder; både generelt, for prosjekteringsgruppene og hver enkelt student.

Som utgangspunkt for denne prosessen ønsker vi derfor at dere reflekterer over deres egen tilnærming til en prosjekteringsoppgave.

”Hvordan tar jeg tak i en arkitektonisk problemstilling?”

I forbindelse med introdagene i ark6 har vi satt opp et verksted hvor dere skal presentere kort (3-5 min) deres plattform og erfaringer. Ta gjerne med noe skisser/tegninger eller andre illustrasjoner (analogt).

Ta kontakt om dere lurer på noe.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar