tirsdag 18. februar 2014

Peer pinup / Hva?

Peer pinup på torsdag er et verktøy for at dere skal

1. Produsert flere idèer som grunnlag for diskusjon
2. Diskutert idèene på tvers av gruppene, da med 90min per gruppe, to og to grupper sammen.
3. Øve dere i arkitekturkritikk, diskusjon, refleksjon og evaluering
    (merk dere her at kritikk er et nøytralt ord)
4. På bakgrunn av overnevnte faktorer kunne evaluere, bearbeide og jobbe videre med deres egne prosjekt.


Så, hva bør dere gjøre før torsdag

1. Produser
2. Produser
3. Produser
4. Heng opp/ still ut alt på hvite plater (står innerst i korridoren).
    Gjør dette oversiktlig, slik at andre gjerne forstår noe av det som er opphengt/ utstilt
    Vær nogenlunde klar på hva de forskjellige skissene/ modellene er/ kan være
    Vær mottakelig for endringer, ikke ta noe personlig, og HA DET GØY!
5. Produser litt mer


Plan for torsdag (vi starter 0915) legges på bloggen i morgen ettermiddag, men dere kan allerede begynne å samle ideene på de hvite platene. Èn per gruppe, altså.

Vi er som nevnt tidligere rundt om på salene i tide og utide. Spør hvis dere lurer på noe, og spør hvis dere ikke lurer på noe.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar