onsdag 19. februar 2014

Peer pinup / Hvordan?

Alle grupper stiller med hver sin 1200x2400mm papplate. Modeller kan stå på gulvet, forutsatt at det er noe plass igjen til å bevege seg. Oppsett i biblotekskorridoren klokken 0915, etter plan vist under;


Husk å merke hver plate med tydelig gruppenummer og navn

0930 - Intro, mingling. Sett dere inn i prosjektene, form meninger. Tenk. Hva har de andre tegnet? Hva tror du de har tenkt? Hva ser det ut som? Forstår dere de andres tegninger? Er det noen gode ideer å hente? Hva er lite beskrivende? Reflekter.

1030 - Oppstart diskusjon. To og to grupper som anvist i tegning diskuterer den ene gruppens ideer i 90min. Start med ca15 min presentasjon, fortsett med diskusjon. Vær kreative, bruk de andre. Prøv å sette ideene på spissen, og se om dere som brukere ville ha forstått organisering/ kvaliteter etc. Gi ròs for det dere liker, spør om ting dere ikke forstår. Tør å si fra hvis du tror noe ikke fungerer. Tegn, bearbeid, kna, utvikle.
Peter, Thea og Truls rusler rundt.

1200 - Lunsj

1300 - Fortsettelse diskusjon. To og to grupper som anvist i tegning diskuterer den andre gruppens ideer i 90min. Start med ca 15min presentasjon, fortsett med diskusjon. Vær kreative, bruk de andre. Prøv å sette ideene på spissen, og se om dere som brukere ville ha forstått organisering/ kvaliteter etc. Gi ròs for det dere liker, spør om ting dere ikke forstår. Tør å si fra hvis du tror noe ikke fungerer. Tegn, bearbeid, kna, utvikle. 
Peter, Thea og Truls rusler rundt.

1445 - Oppsummering v Peter, Thea og Truls

NB! Gruppe A3, B2 og C3 har 60min per gruppe, men da med flere aktører. Lunsj på egent initiativ.

Platene blir stående til mandag klokken 1500.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar