fredag 7. mars 2014

High comfort - low impact

Som en videreføring av bærekraft diskusjonen i går har vi nå lagt ut "High comfort - low impact" under forelesninger på wiki. Boken er skrevet av Transsolar som et miljø  av verdens mest avanserte klimaingeniører.


Bilde viserer en installasjonen cloudscpaes fra Bienalen 2010 i samarbeid Tetsuo Kondo.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar