onsdag 17. februar 2010


Tirsdag 23.2. skal vi i gang med arkitrip 3 - modellverksted. I denne forbindelsen trenger vi en ENKEL grunnmodell som gir grunnlag for arbeidsmodeller i 1:200 og 1:500 (evt to). Utsnitt omtrent som på bildet - tar utgangspunkt i reguleringsplanen.
Legg tilrette for graving i tomten slik at bunnplaten burde ligge på kote 21 (bunnen i undergangen)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar