mandag 21. mars 2011

mastergjennomgåelser torsdag 24.3.


0830-0940
Djuve, Kjetil
Gaukabadet - Nytt badeanlegg i Sandnes
Tanja Lie
Wellinger

Mørkrid, Maria/ Vestrheim, Ylva Cecilie
Hva er Munkegatas rolle?
Marianne Skjulhaug
Hakonsen/Schwai

Stenersen, Sverre M. H.
Etterbruk oljeplattformer – en mulighetsstudie
Bård Helland
Hakonsen/ Illoveras

0940-0955
P A U S E
0955-1115
Midttun, Synneva/ Rostad, Sigrid  
Spor
Marianne Skjulhaug
Manum

Wålberg, Gunn Irja
Byens historiske rom
Bård Helland
Hakonsen/Lauvland

Loo, Stefan David/ Kopstad, Magnus I.
Kristiansten festningspark
Tanja Lie
Rødne/Stendebakken

1115-1130
P A U S E
1130-1240
Langrusten, Elisabeth B./ Laugsand, Heidrun S.
Redesign – fremtiden for Venstres hus
Bård Helland
Wellinger/Monsen

Furulund, Arne Martin
Tverlandet skole
Tanja Lie
Monsen

Kvil, Stian
I skyggen av shopping – byutvikling i Sandvika
Marianne Skjulhaug
Shetelig

1240-1340
L U N S J
1340-1450
Huus, Sunniva Vold/ Ødegård, Maren S.
Frirom - rom for emosjoner
Marianne Skjulhaug
Wellinger/Aslaksen/Aalto

Søiland, Elisabeth
Psykehuset - Psykiatrisk museum
Bård Helland
Shetelig

Endresen, Håvard Holm
1:1 – et ekstra bygg til barnehagen
Tanja Lie
Lund/Illoveras

1450-1500
P A U S E
1500-1600
P A N E L D E B A T T0 kommentarer:

Legg inn en kommentar