fredag 8. april 2011

NAL 100 år


Som Jørgen nevnte ved sist orakel, skal det stilles ut studentprosjekter med plassering i Kongensgate/Torget under NAL sin jubileumsuke i Trondheim 2. - 8. mai. Alle ROTOR prosjektene med tomt på Torget, ønskes derfor at er med på denne utstillingen. Det skal også stilles ut noen masteroppgaver og oppgaver fra særkurs. Det er nå lagd en mal for presentasjon av prosjektene, men kunne alle dere B-grupper levert følgende materiale til Jørgen i løpet torsdag 14.04:

- Wordfil med prosjekttittel, kort prosjektbeskrivelse, navn på studenter.
- En illustrasjon med høyde 20cm x bredde 40 cm med 180 dpi oppløsning (dette kan
være modellfoto, tegning, mixed media etc. Dere velger selv)
- Plan med situasjon
- Snitt eller fasade, eller annen illustrasjon dere har. valgfritt

Plansjene er 40 cm brede, så tegningene kan gjerne være i ca denne bredden. Målestokk er ikke nødvendig. Vi kan bruke en grafisk målestokk i stedet, hvis det gjør det enklere. Bare bruk det materialet dere lager til gjennomgangene i neste uke, Rotor er jo foreløbig et prosjekt som er underveis:) Er det noe dere lurer på, så bare spør Jørgen eller Sunniva. Dette blir bra!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar