onsdag 1. juni 2011

Hvordan prosjekterer du nå?

I  arkitektur 6 har vi retter fokus mot prosjekteringsmetoder; både generelt, for prosjekteringsgruppene og hver enkelt student.

Som dere husker har vi diskutert deres tilnærming i oppgaven "hvordan prosjekter du?" under introdagene til ROTOR.

Pga diplomgjennomgåelsene har vi ikke funnet et passende tidspunkt til å følge opp dette men vi ønsker å oppfordre dere til å komme med en skriftlig refleskjon om progresjonen og status på dette spørsmålet etter avsluttet ark6. Dette kan  gi oss verdifulle innspill og kan også være en viktig refleksjon for dere i overgangen til masterstudiet.
Vi har laget en egen "oppgave" i it`s learning eller send på mail til Steffen. Ikke obligatorisk men ønsket :)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar